شناسنامه پزشک زندان
 
نام پزشک زندان
تماس با من
جنسیت مرد
سن 40
درباره من پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست پزشک عمومی سابق روانپزشک فعلی و ......

کشور ایران  
شهر

تحصیلات دکترا  
شغل پزشک عمومی  
سرگرمی ها فوتبال-اینترنت-فیلم-مسافرت  
علاقه مندی ها فوتبال-فیلم-اینترنت-پیپ-دوچرخه